Articolul 1 – SCOPUL

Termenii si conditiile generale de prezentare si de vanzare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii (cursuri de nutritie, conferinte, workshopuri, seminarii, newsletter, materiale promotionale) de catre SOLID GOLD ANDORA S.R.L., prin intermediul magazinului virtual: https://cursuridenutritie.ro/ catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

In acest document, urmatorii termeni vor insemna:

  • Cumparator: persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda.
  • Vanzator: societatea SOLID GOLD ANDORA SRL , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/10154/2022, avand CUI 46210523, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Al. Fuiorului 3, bl.H16A, sc.B, ap.37, cam.1
  • Bunuri si Servicii: orice produs sau serviciu listat pe site, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.
  • Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
  • Contract: Comanda confirmata de catre Vanzator prin emiterea facturii fiscale. Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii de primire a acestei comenzi.
  • Drepturi de proprietate intelectuala (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificatii: toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi pe site-ul https://cursuridenutritie.ro/ utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Cursuridenutritie isi deruleaza operatiunile. Comanda sau inregistrarea vor fi compuse din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

  • Comanda sau formularul de inregistrare (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor personale, de contact si de plata)
  • Specificatiile utilizatorului (acolo unde este cazul)
  • Termeni si Conditii Generale (TCG)

Daca Cursuridenutritie confirma comanda sau inregistrarea, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii sau inscrierii de catre Cursuridenutritie se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Cursuridenutritie catre utilizator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Cursuridenutritie nu considera in nici un moment o comanda sau o inregistrare neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Prin utilizarea site-ului https://cursuridenutritie.ro/, utilizatorul este de acord cu Termenii si Conditii Generale, precum si cu Politica de Confidentialitate a site-ului. Utilizatorul trebuie sa citeasca cu atentie Termenii si Conditii Generale si Politica de Confidentialitate inainte de a face o comanda.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de catre Vanzator. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

Cursuridenutritie.ro își va utiliza cunoștințele profesionale și tehnice pentru a furniza serviciile solicitate de clienți într-un mod satisfăcător și conform cerințelor și specificațiilor acestora. Informațiile prezentate pe site-ul Cursuridenutritie.ro sunt doar în scop informativ și pot fi documentate sau modificate de colaboratori. Din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informațiilor, descrierile serviciilor pot fi incomplete, dar Cursuridenutritie.ro face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante, conform informațiilor primite de la colaboratori, astfel încât serviciul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Comunicarea cu Cursuridenutritie.ro poate fi realizată prin interacțiunea cu acesta, postarea de opinii cu privire la serviciile oferite sau prin utilizarea informațiilor de contact disponibile pe site. Înțelegem că utilizatorii site-ului pot avea opinii diferite, însă Cursuridenutritie.ro își rezervă dreptul de a gestiona aceste opinii fără a fi nevoit să ofere justificări. Vor fi excluse din site sau ignorate opinii sau adresări ce conțin injurii sau limbaj neadecvat.

Articolul 5 – CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. Este complet interzisa inregistrarea cursurilor si distribuirea lor in mediul online. Fiecare cont si fiecare curs cumparat este destinat unei singure persoane si nu pot fi impartite sau distribuite altor persoane/entitati juridice.

Numele site-ului precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea SOLID GOLD ANDORA S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Articolul 8 – FACTURARE – PLATI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Articolul 9 – LIVRARE

Dupa achizitionarea unui produs (curs online) Vanzatorul se obliga sa dea acces online Cumparatorului pe platforma Cursuridenutritie.ro in cel mai scurt timp, insemand pentru plata cu cardul in maxim 24 de ore de la achizitie, iar in cazul platii prin transfer bancar, in maxim 24 de ore din momentul in care plata apare in extrasul de cont al Vanzatorului.

Articolul 10 – ACCEPTARE SI DREPTUL LA RENUNTARE

Acceptarea comenzii se face atunci când serviciile oferite de platforma noastră sunt conforme cu solicitările specificate în comanda efectuată. În cazul în care cumpărătorul constată că serviciile furnizate nu sunt conforme cu specificațiile tehnice menționate, platforma va remedia neconformitatea într-un termen maxim egal cu termenul de executare al comenzii, fără a percepe costuri suplimentare cumpărătorului pentru aceste operațiuni. De asemenea, platforma va respecta prevederile legale referitoare la politica de retur/anulare. Platforma își rezervă dreptul de a solicita daune interese cumpărătorului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în cazul în care acțiunile acestuia au fost cu rea intenție.

Articolul 11 – RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.

Articolul 12 – RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Serviciilor dupa livrare.

Promotiile sunt valabile in limitele anuntate intial.

Vanzatorul nu va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

SOLID GOLD ANDORA  S.R.L., nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice daune cauzate din utilizarea site-ului sau, de altfel, neputința de a utiliza site-ul SOLID GOLD ANDORA  S.R.L.., nu poate garanta acces fără probleme, neîntrerupt și sigur la site.

Articolul 13 – PRET DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vanzatorul face toate eforturile in a furniza informatii corecte despre pretul si caracteristicile produselor/ serviciilor/ ofertelor. E posibil ca unele preturi si/sau caracteristici sa fie eronate. In cazul inregistrarii unei comenzi cu un pret derizoriu, Vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda Cumparatorului. In cazul inregistrarii unei comenzi pentru un produs/serviciu/oferta cu caracteristici eronate, Vanzatorul va depune toate eforturile in vederea livrarii catre Cumparator a unui produs cu caracteristici cat mai apropiate de cele prezentate in site la momentul plasarii comenzii. Daca Cumparatorul nu este de acord cu propunerile Vanzatorului, Vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda Cumparatorului.

Articolul 14 – NEEXECUTAREA CONTRACTULUI – SOLUȚII

În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile, Cumpărătorul trebuie să notifice Vânzătorul în legătură cu neexecutarea. După notificare, se va valida un plan de acțiune între Părți în termen de 3 zile. În cazul în care Cumpărătorul dorește să anuleze o Comandă, trebuie să trimită un e-mail în acest sens înainte de livrare. În caz contrar, Comanda va fi returnată conform politicilor de returnare menționate pe site-ul Vânzătorului.

Articolul 15 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Te rog sa parcurgi Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

Articolul 16 – FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Articolul 17 – FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Articolul 18 – LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 19 – PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numitele prevederi nu vor fi aplicate si Partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.